De geschiedenis van de Spieringsluis

De Spieringsluis bevindt zich in de gemeente Werkendam in de provincie Noord-Brabant. Er staan, naast de sluis zelf, vier woonhuizen, een hotel-restaurant en een jachthaven met café. De huidige Spieringsluis verbindt de Nieuwe Merwede met de Biesbosch en is gebouwd tussen 1952 en 1954. 
De oorspronkelijke Spieringsluis werd aangelegd in 1862. Die sluis was qua sluiscapaciteit en aanzien identiek aan de Helsluis en de Ottersluis, die beide aan de noordzijde van de Nieuwe Merwede liggen in de provincie Zuid-Holland. Samen met de Sassluis te Werkendam werden deze sluizen kort na elkaar gebouwd, vanwege het graven van de Nieuwe Merwede en de daarbij behorende bedijking. De aanleg van de Bandijk had een grote impact op het landschap, door de afdammingen van vele gaten en killen. Door al deze afdammingen nam de stroomsnelheid sterk af en begon het verlandingsproces te versnellen. Door het ontstane hoogteverschil in de waterstanden tussen binnendijks en buitendijks waren schutsluizen noodzakelijk


De Spieringsluis in 1938. Dit kunstwerk werd in 1862 gebouwd en vernoemd naar de Spieringplaat. Links in beeld zijn het in 1875 gebouwde woonhuis van sluismeester
Van der Wiel en de eerste vakantiekeetjes in de Biesbosch.
Rechts achter de bomen stond de dienstwoning van bakenmeester Kloots.

Spieringsluis 2013. Links de woning, gebouwd op de plaats van de oude sluiswachterswoning met daar achter het hotel-restaurant "De Brabantse Biesbosch".
Rechts de woning en het café Van Oversteeg.
De huidige sluis is ligt nu haaks op de weg, achter het hotel-restaurant.
Over de sluishoofden van de oorspronkelijke Spieringsluis lag slechts een smalle voetbrug, waardoor men met paard en wagen de achterliggende griendpolders niet kon bereiken. Gaande in de richting van het westen moest men na de Spieringsluis te voet of per fiets verder. In de winter van 1945 werd deze sluis door de Duitse bezetter totaal vernield.

    

Ofschoon de sluis totaal vernield werd, bleven de woningen aan de Spieringsluis gespaard tijdens de oorlog. 

Het oude sluiswachtershuisje werd in het voorjaar van 2000 gesloopt ten gunste van een nieuwe woning. 

De dienstwoning van de bakenmeester werd in 1956 verkocht aan Ambrosius van Oversteeg. Zijn zoon Andries begon daar in 1961 een café en in 1972 maakte hij daar een jachthaven.
Tussen 1952 en 1954 werd een geheel nieuwe schutsluis gebouwd. Door de aangebrachte klapbrug over deze sluis werd het achterland vanaf toen per auto bereikbaar.In 1961 begon mevrouw Meulenberg-Kodde aan de Spieringsluis het kalkoenrestaurant "De Brabantse Biesbosch". Het pand werd in 1983 gekocht door de Rabobank te Werkendam, die het pand later aan de Stichting Biesbosch Museum overdroeg, waarna op 4 juni 1984 op de bovenverdieping het Biesbosch Museum geopend werd.
Op 6 april 1994 werd dit museum verplaatst naar het nabijgelegen gebied De Pannekoek en kwam het gehele pand weer ter beschikking voor de horeca-activiteiten.


Bronvermelding: Privé-archief van Thomas Westerhout en familie van Oversteeg

Naar de startpagina